×

Lider Bezpiecznej Pracy

W roku 2022 Veolia Energia Poznań otrzymała Srebrną Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy. To wyróżnienie, przyznawane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, stanowi potwierdzenie, że firma realizuje przedsięwzięcia zadeklarowane w Deklaracji Uczestnictwa,
prowadzi działania na rzecz wdrażania i upowszechniania osiągnięć naukowo-technicznych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzonej  w swoim środowisku, podnosi kwalifikacje pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez korzystanie z wydawnictw specjalistycznych, uczestniczy w kursach, seminariach i studiach podyplomowych oraz prowadzi współpracę z CIOP-PIB w zakresie badań, ekspertyz  i certyfikacji.

Pozytywna weryfikacja osiągnięć Veolii Energii Poznań zapewniła jej przyznanie Srebrnej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy, ważnej przez 2 lata, co otwiera drogę do uzyskania kolejnych wyróżnień.

Srebrna Karta Liderów Bezpiecznej Pracy