×

Zabarwienie wody sieciowej

W związku z zabarwieniem wody sieciowej w celu sprawdzenia szczelności instalacji wyjaśniamy:

Fluoresceina jest środkiem podawanym w ilości <0,3 mg/l i jest  wykorzystywana do barwienia wody sieciowej.  Nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i nie jest szkodliwa dla środowiska naturalnego;  rozkłada się pod wpływem światła.

Zabarwionej wody nie należy stosować do celów spożywczych, można natomiast używać wodę do celów sanitarnych.

Fluoresceina  RM 200% stosowana jest głównie do barwienia produktów chemii stosowanej w gospodarstwach domowych, w medycynie stosowana dożylnie w diagnostyce okulistycznej oraz do znakowania wody sieciowej systemów ciepłowniczych.