×

Aktualne informacje na temat projektu „Samodzielni”

W roku 2021 w ramach projektu „Samodzielni” przewidziano podłączenie 72 obiektów. Niestety, ze względu na niedopełnienie przez zarządców wszystkich koniecznych warunków uruchomienia dostaw ciepła, w przypadku niektórych lokalizacji nadal trwają prace. Veolia Energia Poznań na bieżąco kontaktuje się z zarządcami, mobilizując ich do zakończenia wszystkich wymaganych zadań w przyjętym i zaakceptowanym wcześniej terminie.

stan na dzień 28.10.2021:

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

W ramach projektu “Samodzielni” Veolia Energia Poznań zapewnia podłączenie odbiorców do indywidualnych węzłów ciepłowniczych. Podpisane Umowy o przyłączenie zakładają realizację prac i podłączenie 72 obiektów do końca października 2021. Służby techniczne Veolii dokładają wszelkich starań, by przyspieszyć konieczne działania i uruchomić dostawy ciepła najszybciej jak to możliwe; w większości przypadków prace wynikające z naszych zobowiązań są zakończone lub na ukończeniu.

Terminy włączeń zostały uzgodnione z zarządcami budynków i na bieżąco są aktualizowane, w zależności od stopnia przygotowania pomieszczeń węzłów.

Jednocześnie informujemy, że przewidywany termin włączeń uzależniony jest od:

przygotowania pomieszczeń (obowiązek Zarządcy)

– zgłoszenia do odbioru i pozytywnego odbioru pomieszczeń przez inspektorów Veolii, 

– a także przygotowania instalacji wewnętrznej w budynku i podłączenia jej do wstawionego przez Veolię węzła ciepłowniczego – co leży w gestii Odbiorcy Ciepła. 

Przypominamy, że warunkiem uruchomienia dostaw jest również posiadanie nowej Umowy na kompleksową dostawę ciepła oraz zgłoszenie deklaracji o uruchomieniu centralnego ogrzewania do Biura Obsługi Klienta Veolii Energii Poznań. 

BEZ SPEŁNIENIA WSZYSTKICH POWYŻSZYCH WARUNKÓW URUCHOMIENIE DOSTAW CIEPŁA NIE BĘDZIE MOŻLIWE