×

Nowy podmiot odpowiedzialny za obsługę klienta

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. podmiotem odpowiedzialnym za obsługę  klienta w zakresie dostaw ciepła i produktów okołoenergetycznych będzie Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o.

Zmiana nie ma wpływu na warunki umowy i zobowiązania zawarte z klientami Veolia Energia Poznań S.A..

Adres i dane spółki Veolia Energia Poznań S.A. (KRS, NIP, REGON) oraz adres i dane kontaktowe do Biura Obsługi Klienta nie ulegną zmianie.

Nasi klienci nie muszą podejmować żadnych czynności formalnych. Umowy kompleksowe dostarczania ciepła oraz pozostałe umowy pozostaną w mocy i nie będą wymagały aneksowania. O obsługę umów, m.in. obsługa zgłoszeń awarii, rozliczeń, reklamacji i innych spraw, dbać będą Ci sami odpowiednio przeszkoleni i doświadczeni konsultanci.

Powodem przeniesienia obsługi klienta do spółki Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o. jest centralizacja procesów handlowych w Grupie Veolia w Polsce. Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o. to nowa spółka zapewniająca kompleksowe rozwiązania energetyczne, m.in. w zakresie obsługi procesu przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, sprzedaży ciepła, energii elektrycznej i gazu.

W przypadku pytań zespół Veolia Energia Poznań S.A. pozostaje do Państwa dyspozycji.