×

Aktualizacja: Al. Niepodległości – przywrócono dostawy ciepła 

Prace naprawcze przy Al. Niepodległości zakończone

Służby techniczne Veolii oraz pracownicy podwykonawcy – spółki CDC, dołożyli wszelkich starań, by okres braku ciepła i ciepłej wody był dla odbiorców jak najkrótszy. Prace prowadzono bez przerwy, pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych. Naprawę zakończono przed planowanym terminem, tj.  w sobotę 29 stycznia ok. godz. 21.00.

Dziękujemy za zrozumienie i współpracę mieszkańcom oraz władzom instytucji mieszczących się w rejonie, w którym zlokalizowano uszkodzenie sieci. Dzięki  sprawnie wykonanym pracom udało się uniknąć poważnej awarii i szybko przywrócić prawidłowe funkcjonowanie sieci i dostawy ciepła.

____________________________________________________________________

Veolia Energia Poznań informuje o wykryciu nieprawidłowości w funkcjonowaniu sieci ciepłowniczej w rejonie Al. Niepodległości. Uszkodzenie sieci zlokalizowaliśmy zdalnie, dzięki nowoczesnym systemom diagnostycznym, które zostały wdrożone w spółce. Aby uniknąć ryzyka wystąpienia poważnej awarii, Veolia zdecydowała o niezwłocznym przystąpieniu do prac, tak żeby w kontrolowanych warunkach naprawić uszkodzenie.

Usuwanie uszkodzenia sieci oznacza konieczność czasowego wstrzymania dostaw ciepła do 34 budynków od ul. Kutrzeby do ul. Libelta. Dostawy ciepła zostaną wyłączone od godz. 16:00 w piątek, 28 stycznia br. i przywrócone do godz. 22:00 w sobotę, 29 stycznia. W porozumieniu z dyrekcją wyłączeniem objęty będzie również szpital przy ul. Nowowiejskiego 56/58 w Poznaniu, który w tym czasie będzie korzystał z rezerwowego źródła ogrzewania. Veolia Energia Poznań powiadomiła wszystkich administratorów budynków o konieczności przeprowadzenia niezbędnych prac i planowanym terminie wstrzymania dostaw ciepła. 

Pracownicy Veolii prowadzą już przygotowawcze prace ziemne w rejonie Al. Niepodległości, żeby maksymalnie skrócić czas wyłączenia ciepła. Działania związane z  usuwaniem nieprawidłowości, służby techniczne Veolii Energii Poznań będą realizowały bez przerwy, aż do przywrócenia właściwego funkcjonowania sieci.  Prace naprawcze będą wymagały użycia ciężkiego sprzętu, co może spowodować zwiększone natężenie hałasu. Usuwaniu usterki może także towarzyszyć wydobywanie się dużych ilości pary wodnej, która nie stanowi zagrożenia dla przemieszczających się pieszych oraz samochodów. Al. Niepodległości nie zostanie zamknięta dla ruchu. 

Przepraszamy Klientów za wszystkie niedogodności związane z usuwaniem nieszczelności. Potrzebna jest  szybka i zdecydowana reakcja, w przeciwnym wypadku potencjalne skutki uszkodzenia sieci byłyby znacznie poważniejsze, do czego nie możemy dopuścić.

Informacje o  postępach prac i planowanych terminach wznowienia dostaw ciepła będą aktualizowane  na bieżąco na stronie www.energiadlapoznania.pl oraz przekazywane bezpośrednio do klientów.