×

Zmiana cen ciepła systemowego w Poznaniu

Od 1 maja br. zmieni się cena ciepła systemowego w Poznaniu dla klientów z grup grupy taryfowych E/SW1, E/SW1/WI, E/SW1/WG, E/SW1/WG/NP. Ceny i stawki opłat za ciepło wzrosną średnio o 5%. Nowa cena dostawy ciepła jest nadal niższa od ceny maksymalnej oraz od ceny z rekompensatą powiększonej o średnią stawkę za przesył. Wzrost cen ciepła systemowego w 2023 roku jest poniżej poziomu inflacji.

Głównymi czynnikami, które obecnie wpływają na wzrost ceny energii, są wyższe ceny węgla i koszty nabycia pozwolenia na emisję CO2. Dodatkowo ze względu na wciąż wysoką inflację, rosną koszty operacyjne działalności przedsiębiorstw energetycznych. Zmienione ceny i stawki opłat za ciepło dotyczą wszystkich grup taryfowych, czyli wszystkich odbiorców ciepła systemowego w Poznaniu.

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw, ceny ciepła systemowego w Poznaniu będą po wprowadzonej zmianie w dalszym ciągu poniżej progów dla cen ciepła określonych w ustawie o rekompensatach. Są one nadal cały czas niższe niż w przypadku ogrzewania za pomocą indywidualnych pieców gazowych i węglowych.