×

Poprawa niezawodności systemu ciepłowniczego w Poznaniu

Koniec sezonu grzewczego to okres intensywnych prac związanych z modernizacją i rozwojem sieci ciepłowniczej w Poznaniu. Realizowane przez Veolię Energię Poznań inwestycje służą zapewnieniu niezawodności dostaw ciepła do mieszkańców oraz poprawie efektywności energetycznej sieci.

Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw

Spółka dostarcza ciepło do 60% mieszkańców miasta, a jego produkcja wyniosła w 2022 r. 7,7 mln GJ. Dzięki dotychczasowym inwestycjom coraz więcej poznaniaków ma możliwość podłączenia do ciepła systemowego. W ubiegłym roku Veolia podpisała umowy na przyłączenie do sieci ciepłowniczej na poziomie blisko 43 MW. Dzięki zmniejszaniu liczby indywidualnych źródeł ogrzewania i likwidacji czynników przyczyniających się do powstawania smogu poprawia się jakość poznańskiego powietrza.

Za nami kolejny sezon grzewczy, który upłynął pod znakiem niepewności co do regularnego zaopatrzenia poznańskiej elektrociepłowni Karolin w paliwo. Dzięki współpracy z krajowymi dostawcami i importowi węgla, utrzymaliśmy nieprzerwane dostawy ciepła dla naszych klientów. Jednocześnie konsekwentnie dążymy do pełnej dekarbonizacji, stawiając na alternatywne surowce i technologie. W ten sposób zapewniając bezpieczeństwo dostaw ciepła, poprawiamy też efektywność energetyczną i jakość powietrza – podsumował miniony sezon Jakub Patalas, członek Zarządu Veolia Energia Poznań, dyrektor techniczny.

Spółka cały czas prowadzi intensywne prace inwestycyjne i modernizacyjne. W 2022 roku wdrożyliśmy m.in. takie rozwiązania, jak akumulator ciepła, magazynujący nadwyżki ciepła na wypadek wzrostu zapotrzebowania mieszkańców na energię, wymieniliśmy odcinki sieci rozdzielczej i magistralnej oraz zmodernizowaliśmy chłodnie wentylatorowe, dzięki którym poprawiliśmy efektywność energetyczną całego systemu  – dodaje Jakub Patalas. W 2022 roku Veolia wymieniła w Poznaniu 11 km sieci ciepłowniczej, tym samym ograniczając straty w przesyle ciepła. Dotychczasowe rurociągi w technologii kanałowej, zostały zastąpione rurociągami w technologii preizolowanej, ułożonymi bezpośrednio w gruncie, o najwyższym standardzie technicznym i zwiększonej gwarancji bezawaryjności.

Dzięki inwestycjom konsekwentnie realizowanym przez spółkę, liczba awarii spadła o 15% w stosunku do poprzedniego roku. Aby utrzymać niezawodność funkcjonowania systemu ciepłowniczego w Poznaniu, okres między sezonami grzewczymi to czas na modernizację infrastruktury. W tym celu zaplanowano przeglądy z wykorzystaniem robota sieci magistralnej, wymianę odcinków sieci rozdzielczych, modernizację komór oraz wymianę armatury. Poznańska sieć ciepłownicza w całości objęta jest zdalnym systemem pomiarów, diagnostyki i sterowania, które umożliwiają tworzenie harmonogramu niezbędnych prac modernizacyjnych. Dzięki nowoczesnym technologiom oraz integracji działań, podejmowanych na jednym wyłączeniu sieci, ograniczona została ilość przerw w dostawie ciepła, a czas ich trwania zredukowano do minimum.

Likwidacja nieefektywnych źródeł ciepła

Veolia Energia Poznań systematycznie rezygnuje z nieefektywnych źródeł ciepła. W ubiegłym roku spółka w ramach dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zlikwidowała 12 węzłów grupowych. W ich miejsce zainstalowano 130 nowoczesnych węzłów indywidualnych, zasilanych bezpośrednio z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Dzięki przebudowie węzłów grupowych na niezależne węzły indywidualne nie tylko oszczędzamy blisko 40% energii potrzebnej do ogrzania budynków, ale również ograniczamy straty przesyłowe ciepła. Z kolei zmniejszenie zapotrzebowania na paliwo w elektrociepłowni Karolin, to redukcja emisji dwutlenku węgla i pyłów do atmosfery” – dodaje Jakub Patalas. W wyniku likwidacji węzłów grupowych spółka ograniczyła emisję dwutlenku węgla do atmosfery aż o 1000 ton w skali roku.

Veolia Energia Poznań, realizując strategię Grupy Veolia, dąży do tego, by stać się wzorcową firmą w obszarze transformacji ekologicznej. Spółka jest wytwórcą i dystrybutorem ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji oraz zarządza siecią ciepłowniczą. Zaopatruje w ciepło około 60% mieszkańców miasta, a także zakłady przemysłowe, instytucje użyteczności publicznej oraz centra handlowe i usługowe.  Kontynuuje niemal 120-letnią tradycję energetyki w Poznaniu oraz 50-letnią historię miejskiej sieci ciepłowniczej, oferując swoim klientom innowacyjne i dopasowane do potrzeb usługi energetyczne. Realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju Grupy Veolia, spółka tworzy i wdraża innowacyjne rozwiązania.