×

Budowa nowoczesnych bloków gazowych w Poznaniu osiąga zaawansowanie na poziomie 89%

Prace przy budowie dwóch nowych bloków gazowych na terenie poznańskiej elektrociepłowni weszły w finalną fazę. Projekt, który jest już zrealizowany w ponad 89%, stanowi istotny element konsekwentnie realizowanej przez Veolię Energię Poznań strategii odejścia od węgla do 2030 roku. Budowa bloków gazowych w Poznaniu zmniejszy emisję CO2 aż o 35%. 

Plac budowy nowoczesnych bloków gazowych w Poznaniu

Rozpoczęcie testów nowych instalacji już w maju

Prace na budowie przebiegają zgodnie z harmonogramem. Aktualnie trwają intensywne prace koncentrujące się na zakończeniu montażu mechanicznego urządzeń i instalacji wodnych oraz gazowych. Montaż elektryczny, obejmujący m.in. rozprowadzenie zasilania do poszczególnych urządzeń na całym obiekcie oraz okablowanie sygnałowe do systemu sterowania, jest na ukończeniu. Stan zaawansowania realizacji projektu budowy bloków gazowych na koniec marca osiągnął 89%, co pozwala na rozpoczęcie testów instalacji technologicznej, tzw. prac rozruchowych, które są niezbędnym etapem przed wdrożeniem urządzeń do ciągłej pracy.  

Jan Pic, dyrektor generalny i prezes zarządu Veolia Energia Poznań tłumaczy:Trwające obecnie prace montażowe są kluczowe dla budowy powstających bloków gazowych. Ich całkowite ukończenie pozwoli na rozpoczęcie prac rozruchowych, które stanowią ostatni etap realizacji inwestycji. Nadrzędnym celem rozruchu jest sprawdzenie, czy inwestycja została wykonana prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami bezpieczeństwa. Uzyskanie prawidłowych wartości pomiarowych, gwarantowanych kontraktem, stanowi podstawę do przekazania inwestycji do użytkowania”.

Pierwsza faza testów, nazywana rozruchem zimnym, zaplanowana jest na maj. Poszczególne urządzenia będą uruchamiane indywidualnie oraz przeprowadzone zostaną próby funkcjonalne układów technologicznych bez podania mediów. Wszystkie realizowane prace przygotują instalację do kolejnego etapu testów, tym razem na gorąco, czyli z użyciem zasilania urządzeń energią elektryczną, gazem oraz wodą sieciową. Ten etap zaplanowany jest na czerwiec. 

Uruchomienie instalacji już na przełomie 2024 i 2025 roku

Planowane przekazanie do eksploatacji nowych bloków gazowych o łącznej mocy cieplnej do 214 MW i mocy elektrycznej do 114 MW, nastąpi na przełomie 2024 i 2025 roku. Projekt realizowany jest przez Veolię Energię Poznań we współpracy z Siemens Energy, generalnym wykonawcą budowy i dostawcą turbin gazowych. Poznańskie bloki gazowe będą wyposażone w nowoczesne i niezawodne turbiny gazowe typu SGT-800, które umożliwiają również współspalanie wodoru. Innowacyjna technologia pozwoli także na wykorzystanie biometanu, którego potencjał jest w Polsce konsekwentnie rozwijany.

Veolia Energia Poznań odpowiedzialnie realizuje strategię na rzecz dekarbonizacji Poznania. Zainicjowane na przestrzeni ostatnich lat innowacyjne rozwiązania, do tej pory wpłynęły na zmniejszenie zużycia węgla, a także ograniczenie emisji CO2 aż o 60% w porównaniu do 1990 roku. Dzięki zaawansowanym technologiom na rzecz dekarbonizacji miejskiego systemu ciepłowniczego, Poznań ma szansę objąć pozycję lidera wśród polskich miast w pokonywaniu wyzwań związanych z kryzysem klimatycznym.

Podstawowe informacje dotyczące realizowanego projektu

Nowy system kogeneracji gazowej w Poznaniu zwiększy bezpieczeństwo dostaw ciepła oraz zapewni czystsze powietrze dla miasta. Nowoczesne bloki gazowe będą produkować rocznie do 800 GWh energii elektrycznej oraz do 3,5 tys. GJ ciepła. Projekt przyczyni się również do odejścia od spalania węgla, ograniczając jego transport w skali 6,5 tysiąca wagonów rocznie przy jednoczesnej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Efekt środowiskowy w zakresie redukcji emisji CO2 wyniesie 390 tysięcy ton rocznie, co można porównać z pochłanianiem dwutlenku węgla przez ok. 40 tysięcy hektarów lasu.