×

Budowa systemu akumulacji ciepła w EC Karolin. Postępowanie nr PP/VPOL/VPOZ/0158/2018 – Construction of the heat accumulation system at CHP Karolin. The tender procedure No PP / VPOL / VPOZ / 0158/2018

Informacja od Zamawiającego  z dnia 16.10.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania