×

Kontakt

kancelaria.pl-vpoz@veolia.com
sekretariat:
+48 61 821 13 46,
+48 61 821 11 55

kontakt dla klientów:
bok.poznan@veolia.com,
tel. +801 57 57 57 lub +48 61 437 62 76
ul. Energetyczna 3,
61-016 Poznań
Veolia Energia Poznań S.A.
KRS:20765, NIP 777-00-00-755
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego