×

Efektywna Dystrybucja Ciepła – Etap I „B” w podziale na 4 zadania

Efektywna dystrybucja ciepła – Etap I – PZP „B”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Zadanie 1.  Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych, preizolowanych wraz z przyłączami do

                    budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Zwycięstwa 18-20, 110 w Poznaniu

Zadanie 2.  Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych, preizolowanych wraz z przyłączami do

                    budynków mieszkalnych  na os s. Pod Lipami 9-12,106,107,108

Zadanie 3.  Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych, preizolowanych wraz z przyłączami do

                    budynków mieszkalnych  na os s. Zwycięstwa 21-22

Zadanie 4.  Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych, preizolowanych wraz z przyłączami do

                    budynków mieszkalnych na os s. Zwycięstwa 23-24, 109

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Data ogłoszenia: 9.02.2018 r.

Termin składania ofert: 22.03.2018 r. do godz. 12:00

Miejsce składania ofert:

Veolia Energia Poznań  S.A.

ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań

kancelaria: parter, bud. C. 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)