×

 

Co robi Veolia?

Veolia Energia Poznań wytwarza energię cieplną w elektrociepłowni Karolin i za pomocą sieci ciepłowniczej ogrzewa blisko 60 proc. mieszkańców. Dążymy do wyeliminowania węgla z procesu produkcji energii do 2030 roku. Jednym z elementów umożliwiających realizację tego celu jest budowa na terenie Poznania źródeł rozproszonych przyjaznych dla środowiska i otoczenia. Źródła rozproszone to małe instalacje wytwarzające ciepło i energię elektryczną.

Jakie jest zadanie konkursowe dla Ciebie?

Przygotowanie koncepcji wizualnej komina instalacji przemysłowej. Projekt powinien być inspirowany naturą. Zwycięska praca będzie stanowić inspirację dla inżynierów Veolii.

Jakie są kryteria oceny?

Członkowie Kapituły oceniać będą walory artystyczne projektów, ich użyteczność i funkcjonalność, współgranie z otoczeniem, a także wykazaną w ramach projektu troskę o lokalny ekosystem.

Szczegóły dotyczące konkursu

HARMONOGRAM

 • Inauguracja konkursu: 4 marca 2022 r.
 • Termin nadsyłania prac konkursowych: do 31 lipca 2022 r.
 • Termin obrad Kapituły: sierpień – wrzesień 2022 r.
 • Termin ogłoszenia wyników i przyznania nagród: do 31 października 2022 r. 

ZAŁOŻENIA

 • jednoetapowy konkurs adresowany do studentów polskich uczelni wyższych i studiów podyplomowych na kierunkach technicznych i artystycznych,
 • zadaniem konkursowym jest opracowanie koncepcji wizualnej komina instalacji przemysłowej,
 • prace uczestników mają stanowić inspirację dla spółki w przygotowywaniu projektów technicznych,
 • Członkowie Kapituły oceniać będą nie tylko walory artystyczne projektów czy ich użyteczność i funkcjonalność, ale także współgranie z otoczeniem i lokalnym ekosystemem. 

WYTYCZNE

DO POBRANIA

 1. Specyfikacja techniczna, uwzględniająca m.in. wymiary komina, ogólne założenia techniczne dla planowanej instalacji, 
 2.  Regulamin konkursu
 3.  Formularz zgłoszeniowy
 4. Oświadczenie_autorstwo
 5. RODO Formularz

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:

 • Przygotowanie projektu:
  • 1 rzut
  • jedna wizualizacja
  • jedno przykładowe zagospodarowanie terenu
  • skala 1:100
 • Projekt (pracę konkursową) wraz z wypełnionymi i podpisanymi dokumentami znajdujących się w dziale DO POBRANIA należy przesłać w formie papierowej przesłane pocztą/kurierem na adres: ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań, kancelaria (pok. 009) z dopiskiem “Veolia inspirowana naturą” 
 • Przesłane pocztą elektroniczną pliki:
  • Praca konkursowa powinna być w formatach .dwg i .pdf (dopuszcza się również .jpg)
  • Skan wypełnionych i podpisanych formularzy

KAPITUŁA

Prace oceniać będą przedstawiciele świata nauki i sztuki oraz eksperci z Urzędu Miasta Poznania.

 1. Jan Pic, wiceprezes, dyrektor techniczny, Veolia Energia Poznań
 2. Michał Dziennik, pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju Systemu Ciepłowniczego w Poznaniu, Veolia Energia Poznań
 3. Alicja Bogalecka – Pabisiak, Biuro Architekta Miejskiego, UM Poznań, w-ce Prezes Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Urbanistów
 4. dr hab. Łukasz Mikuła, Radny Miasta Poznania, Przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji
 5. Joanna Bielawska – Pałczyńska, dyrektor Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu
 6. Magdalena Żmuda, dyrektor Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, UM Poznań
 7. prof. dr hab. Bogumiła Jung, prorektor ds. współpracy zewnętrznej, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
 8. Anna Hryniewiecka, dyrektor CK Zamek w Poznaniu
 9. Hugon Kowalski, UGO Architecture
 10. Adam Kijowski, z-ca dyrektora ds. projektowania, Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

NAGRODY

Wyłonione zostaną najlepsze koncepcje, stanowiące inspirację dla dalszych prac projektowych inżynierów Veolii Energii Poznań SA. 

 • Nagroda za pierwsze miejsce: 10.000 zł brutto dla laureata,
 • Nagroda za drugie miejsce: 5.000 zł brutto dla laureata,
 • Nagroda za trzecie miejsce: 3.000 zł brutto dla laureata,
 • Organizator ma również prawo przyznać specjalne wyróżnienia wg rekomendacji Kapituły. 

 

Attachments