×

Postępowanie nr 007/PP/TZ/2018 : Efektywna Dystrybucja Ciepła – Etap I „D” w podziale na trzy zadania.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w zakresie:

Zadanie 1. Budowa osiedlowej sieci cieplnej do budynków mieszkalnych na osiedlu Jagiellońskim 62-127 (62-113) w Poznaniu

Zadanie 2. Budowa osiedlowej sieci cieplnej do budynków mieszkalnych na osiedlu Jagiellońskim 31-  56 w Poznaniu

Zadanie 3. Budowa osiedlowej sieci cieplnej na terenie Osiedla Orła Białego w  Poznaniu

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Data ogłoszenia: 19-10-2018

Termin składania ofert: 28-11-2018r do godz. 11.00

Miejsce składania ofert:

VEOLIA Energia Poznań S.A.

ul. Energetyczna 3

61-016 Poznań

kancelaria: parter bud. C

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ _19.11.2018Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie Oferenta.  Pytanie oraz odpowiedź  zawiera plik pn: „007_Wyjaśnienia 1 _ do zapytania Ofertowego  VPOZ nr 007_PP_TZ_12.12.2018INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 21-12-2018