×

Pogotowie ciepłownicze

Cennik usług dodatkowych w zakresie dostawy ciepła zawiera opłaty za dodatkowe wyłączenie i ponowne uruchomienie (włączenie) dostawy ciepła. Do cen netto doliczany jest podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Cennik usług pogotowia ciepłowniczego. Do cen netto doliczany jest podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Attachments