×

Pogotowie ciepłownicze

 

Cennik usług pogotowia ciepłowniczego. (od 20.03.2024). Do cen netto doliczany jest podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Cennik usług dodatkowych (od 20.03.2024) w zakresie dostawy ciepła zawiera opłaty za dodatkowe wyłączenie i ponowne uruchomienie (włączenie) dostawy ciepła. Do cen netto doliczany jest podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.