×

Struktura paliw

Dane za 2017 r:

 

długość sieci – 667,6 km

 

sprzedaż : ciepła – 8,6 tys. TJ

 

Struktura paliw:

 

W pliku „Struktura paliw” zawarte są dane dotyczące struktury paliw zużywanych do wytwarzania sprzedawanej energii elektrycznej i ciepła oraz wpływie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła na środowisko.

 

Na podstawie:

 

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroeneretycznego (par. 37 ust. 1 i 3),
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (par. 23 ust. 3 i 4).

Attachments