×

Zalety ciepła systemowego

Ciepło systemowe zapewnia ogrzewanie i ciepłą wodę w miastach. Dostarczane jest przez firmy ciepłownicze spełniające najwyższe standardy, potwierdzone przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. Z ciepła systemowego korzysta 15 mln Polaków. Codziennie doświadczają oni wysokiej jakości dostaw produktu uhonorowanego godłem „Teraz Polska”.

 

Ciepło systemowe jest flagowym produktem Veolii – wytwarzanym w elektrociepłowniach i dostarczanym sieciami ciepłowniczymi. Systemy ciepłownicze Veolii charakteryzują się wysoką sprawnością energetyczna instalacji i urządzeń technologicznych. Ciepło systemowe to także produkt stabilny i konkurencyjny cenowo, o dynamice zmian cen najniższej spośród rozwiązań grzewczych dostępnych w Polsce. Są to istotne atuty w czasach drogiej energii i walki z efektem cieplarnianym.

Zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska i potencjał rozwojowy Veolii przekłada się również na realizację inwestycji, służących społecznościom lokalnym, poprawiających jakość życia i zrównowazony rozwój polskich miast.

 

Głównymi zaletami ciepła systemowego są:

Dostępność

Ciepło systemowe to najbardziej rozpowszechniony w polskich miastach sposób ogrzewania mieszkań, zakładów przemysłowych, instytucji użyteczności publicznej, centrów handlowych i usługowych. Sieci ciepłownicze, którymi ciepło dociera do odbiorców są systematycznie rozbudowywane i modernizowane dzieki czemu wzrasta efektywność dostaw. Ciepło systemowe jest dostępne przez cały rok. Można z niego korzystać w porach przejściowych, czyli jesienią i wiosną, ale także w chłodne dni letnie. Dzisiaj to Klient decyduje, kiedy ciepło ma być dostarczane do jego budynku. Ciepło systemowe charakteryzuje się dużą stabilnością cenową, co wiąże się z tym, że taryfy są zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki (URE), a na wysokość stawek nie mają wpływu wahania kursu walut czy też sytuacja polityczna.

 

Ekologia

Ciepło systemowe ogranicza zanieczyszczenia powietrza pochodzące z indywidualnych kotłowni (tzw. niska emisja) w miastach. Proces produkcji podlega bowiem określonym normom środowiskowym i jest dokładnie kontrolowany. Warto także pamiętać, że najczęściej ciepło powstaje w procesie kogeneracji, który pozwala na jednoczesną produkcję ciepła i energii. W ten sposób oszczędzane jest 30% paliw potrzebnych do produkcji, a także ograniczana jest emisja CO2.

 

Bezpieczeństwo

Infrastruktura ciepła systemowego podlega stałej kontroli dostawcy. Dzięki temu odbiorcy mogą się cieszyć ciepłem w swoich mieszkaniach bez względu na porę roku i dnia. Nad komfortem użytkowników czuwają eksperci, którzy przez całą dobę zapewniają odbiorcom pewne dostawy ciepła wytwarzanego w elektrociepłowniach tj. w zakładach umiejscowionych poza ogrzewanymi obiektami. Stabilność dostaw gwarantowana jest również przez efektywne wykorzystywanie rodzimych paliw.
Zaopatrzenie miast w ciepło jest podstawowym obowiazkiem dostawców ciepła systemowego dlatego system ciepłowniczy należy do startegicznych elementów infrastruktury miast.

 

Wygoda/bezobsługowość

Dzięki kompleksowej i profesjonalnej obsłudze, odbiorcy ciepła nie muszą się martwić ogrzewaniem mieszkania. Prace serwisowe, remontowe i modernizacje, a także kontrole pomiarów urządzen ciepłowniczych są w rękach specjalistów Veolii. Służby dostawcy oferują też całodobowe pogotowie ciepłownicze. Ciepło systemowe to łatwość i czystość eksploatacji, bez popiołu i dymu, bez konieczności sprowadzania i magazynowania paliwa, bez dodatkowych kosztów związanych z konserwacją urządzeń.

 

Ekonomia

Ciepło systemowe to gwarancja stabilności cen. Dynamika ich zmiany jest najniższa spośród wszystkich rozwiązań grzewczych w Polsce. To sprawia, że ciepło systemowe jest konkurencyjne cenowo zarówno dla budynków wielorodzinnych, jak i obiektów handlowych czy przemysłowych.