×

Efektywność energetyczna

W nawiązaniu do opublikowanej w Dzienniku Ustaw z 7.05.2021r., USTAWY z dnia 20 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw, informujemy, że dane dotyczące przeciętnego zużycia ciepła dla danej grupy taryfowej,  a także informacje o środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 468 i 868) i efektywnych energetycznie urządzeniach technicznych, dostępne są na wniosek klienta przesłany na adres bok.poznan@veolia.com lub w siedzibie Veolia Energia Poznań S.A. przy ulicy Energetycznej 3.

 


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5.10. 2017 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii – wskaźniki dla produkcji i dostawy ciepła w poznańskim systemie ciepłowniczym Veolii za rok 2020 kształtują się następująco:

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej 0,812 MWh/MWh
Wskaźnik emisji CO2 na jednostkę sprzedanego ciepła 267 kg/MWh
Udział ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej, wytworzonego w instalacjach odnawialnego źródła ciepła i ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych 10,34     %
Udział ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej, wytworzonego w instalacjach odnawialnego źródła ciepła i ciepła użytkowego w kogeneracji oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych 96,46     %