×

Efektywność energetyczna

W nawiązaniu do opublikowanej w Dzienniku Ustaw z 7.05.2021r. „Ustawy z dnia 20 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw”,  informujemy, że dane dotyczące przeciętnego zużycia ciepła dla danej grupy taryfowej za rok 2022 znajdują się TUTAJ.   Informacje o środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 468 i 868) i efektywnych energetycznie urządzeniach technicznych dostępne są na wniosek klienta przesłany na adres bok.poznan@veolia.com

 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5.10. 2017 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii – wskaźniki dla produkcji i dostawy ciepła w poznańskim systemie ciepłowniczym Veolii za rok 2022 kształtują się następująco:

2022
LPGrupa taryfowaGJ/płatnika
1E/SW1991,47
2E/SW1/WI3 108,04
3E/SW1/WG4 064,36
4E/SW1/WG/NP1 818,50
5C91/SW2811 801,00
6KG501 283,66
7Z/KG501 108,55
8P1-1.0118 604,00
9P1-2.0388 737,00
10W993,00
11B/C9441 496,00
Razem1986,38