×

Laboratorium

Wdrożony i potwierdzony certyfikatem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 906 system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 jest gwarantem wysokich kompetencji technicznych Laboratorium.