×

Współfinansowanie rozbudowy miejskiej sieci ciepłowniczej  w Poznaniu

hcąc poprawić warunki środowiskowe mieszkańców Poznania i okolicznych gmin, Veolia Energia Poznań ZEC S.A. współfinansuje rozbudowę miejskiej sieci ciepłowniczej dla zaspokojenia indywidualnych potrzeb cieplnych mieszkańców, budynków użyteczności publicznej oraz podmiotów gospodarczych.

Pierwsza umowa na współfinansowanie rozbudowy sieci ciepłowniczej przez Dalkia Poznań ZEC S.A. została zawarta w 2005 r. W kolejnych latach sukcesywnie podpisywane były umowy na kolejne inwestycje. Realizowane współfinansowanie w rozbudowę sieci ciepłowniczej w celu podłączenia nowych odbiorców bardzo dobrze wpisywało się w założenia Krajowego Planu Inwestycyjnego mającego przyczynić się do redukcji emisji CO2. Wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji, zamiast ich rozdzielonego wytwarzania, pozwala zmniejszyć emisje o kilkanaście procent a ponadto pozwala ograniczyć niska emisję-co dodatkowo zmniejsza zanieczyszczenie powietrza. Przyłączając nowych odbiorców ciepła do m.s.c. zmniejszamy liczbę lokalnych źródeł ciepła a tym samym przyczyniamy się do eliminacji tzw. niskiej emisja która jest m.in. odpowiedzialna za powstawanie smogu.

Zasady współfinasowania inwestycji są  określone w ogólnych warunki współfinansowania zadania (Załącznik nr 1).

Szczegółowe warunki współfinansowania inwestycji w rozbudowę sieci ciepłowniczej w celu podłączenia nowych odbiorców zawarte są w Umowie z dystrybutorem (Załącznik nr 2).