menu
Ciepło Systemowe dla Poznania

Historia

Veolia Energia Poznań ZEC SA kontynuuje ponad 100-letnią tradycję produkcji energii w Poznaniu. Początkiem można nazwać uruchomienie pierwszej miejskiej elektrowni przy ulicy Grobla w 1904 roku. W roku 1929 powstała Elektrownia Garbary, która dzięki stopniowemu wyposażeniu w nowoczesne urządzenia wytwórcze, działa do dziś; obecnie jedynie jako źródło szczytowe. W latach 70. rozpoczęto budowę Elektrociepłowni Poznań II Karolin. Kolejne etapy rozbudowy Karolina zakończyły się w 1998 roku, oddaniem do użytku bloku ciepłowniczego nr 3. Początek lat 90.to okres działań prywatyzacyjnych, podjętych przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu. W efekcie w 1993 roku zarejestrowano jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Zespół Elektrociepłowni Poznańskich SA. W wyniku głębokich przemian restrukturyzacyjnych wyodrębniono spółki–córki: EKO-ZEC (transport i zagospodarowanie odpadów), GOS-ZEC (utrzymanie czystości, gospodarowanie terenami zielonymi) a wreszcie PREMEL-ZEC (montaż, konserwacja, remonty, utrzymanie dyspozycyjności urządzeń i maszyn energetycznych). W roku 2002 Ministerstwo Skarbu Państwa zaprosiło zainteresowanych do rokowań w sprawie zakupu akcji ZEC-P SA. Ostateczne sfinalizowanie tych działań nastąpiło w czerwcu 2004 r. – poznańskie elektrociepłownie stały się częścią grupy Dalkia.

 

Veolia Energia Poznań SA rozpoczęła działalność w styczniu 1967 pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Stopniowo, wraz z rozwojem terytorialnym Poznania, MPEC rozbudowywał sieć cieplną, dostarczając ciepło mieszkańcom Rataj, Winograd, Piątkowa i Osiedla Kopernika. Przełomowym wydarzeniem w historii firmy było uruchomienie w 1975 roku magistrali ciepłowniczej o średnicy 800 mm zasilanej z elektrociepłowni Karolin (obecnie Veolii Energia Poznań ZEC SA). W wyniku reformy terytorialnej kraju, przedsiębiorstwo przekształcono w Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej obejmując zasięgiem systemy ciepłownicze w województwie poznańskim. W 1991 roku podzielono WPEC, powołując jednocześnie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej obejmujące terytorialnie aglomerację poznańską. Następnie przekształcono przedsiębiorstwo komunalne w spółkę akcyjną pod nazwą Poznańska Energetyka Cieplna SA, której właścicielem w 1997 roku zostało Miasto Poznań. Podjęte wówczas prace inwestycyjne w zakresie infrastruktury sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych oraz reorientacja marketingowa i wprowadzone systemy zarządzania jakością, pozwoliły przygotować spółkę do prywatyzacji. W maju 2002 roku Miasto Poznań sprzedało większość akcji Spółce Dalkia Termika S.A. W ten sposób PEC weszła w skład grupy Dalkia, zmieniając nazwę na Dalkia Poznań SA we wrześniu 2004 roku.

 

Wejście do międzynarodowej grupy pozwoliło na zrealizowanie inwestycji rozwojowych. Pozyskano nowych klientów realizujących inwestycje na rynku mieszkaniowym, w centrach handlowych, obiektach oświatowych i usługowych. Przedsiębiorstwo aktywnie włączyło się w program rewitalizacji zabytkowej substancji mieszkaniowej Starego Miasta, Wildy, Łazarza i Jeżyc. Podejmując bliską współpracę z Veolią Energia Poznań ZEC SA (dawniej Dalkią Poznań ZEC), firma oferuje klientom kompleksowe rozwiązania w zakresie dostaw energii elektrycznej, ciepła, mediów przemysłowych i obsługi technicznej instalacji.