menu
Ciepło Systemowe dla Poznania

Już po raz 10. Veolia i Politechnika Poznańska zaprasza studentów (PP) do zgłaszania prac o tematyce energetycznej w "Konkursie na pracę inżynierską".