×

Ochrona środowiska

Veolia Energia Poznań dba o stała poprawę sprawności energetycznej elektrociepłowni Karolin, m.in. przez wyłączenia z eksploatacji starych jednostek i zastępowanie ich nowymi z zastosowaniem technologii BAT ( Best Avaliable Techniques), oszczędzanie energii pierwotnej przez maksymalizację produkcji w kogeneracji i dywersyfikację paliw oraz wykorzystanie produktów ubocznych spalania jako produktów w przemyśle budowlanym. Przeprowadzone w latach 2002 – 2017 inwestycje modernizacyjne w elektrociepłowni Karolin pozwoliły na trzykrotne zmniejszenie emisji dwutlenku siarki, 2.5 razy mniejszą emisję tlenków azotu i dwukrotne zmniejszenie emisji pyłów. Elektrociepłownia Karolin już dziś spełnia normy emisyjne przewidziane na rok 2021