×

Krok 7
ZAWARCIE UMOWY KOMPLEKSOWEJ DOSTARCZANIA CIEPŁA

Wszystkie prace budowlane zgodne z zapisami umowy przyłączeniowej zostały już zrealizowane (KROK 6). Zatem możemy przejść do ostatniego etapu, czyli KROKU 7 – podpisania umowy kompleksowej dostarczania ciepła.

KROK 7

Umowa kompleksowa dostarczania ciepła jest niezbędna do odbioru technicznego węzła cieplnego oraz uruchomienia dostaw ciepła do budynku.
Na tym etapie należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Veolii Energii Poznań S.A. (BOK). Pracownik BOK na podstawie przesłanych dokumentów przygotuje umowę.

INSTRUKCJA, czyli co należy zrobić

  1. Wypełnij i przygotuj wniosek Zamówienie mocy cieplnej. Pobierz wniosek TUTAJ
  2. Zgłoś się do Biura Obsługi Klienta Veolii z wypełnionym i podpisanym wnioskiem w celu zawarcia umowy sprzedaży ciepła oraz dokumentem potwierdzającym nabycie nieruchomości ( akt notarialny, umowa najmu lokalu). Dokumenty można wysłać w wersji elektronicznej na adres : bok.poznan@veolia.com.
  3. Po otrzymaniu od Biura Obsługi Klienta gotowej umowy kompleksowej wraz z załącznikami
    • w wersji elektronicznej na adres email – należy wydrukować umowę wraz z załącznikami w dwóch egzemplarzach, podpisać przez osobę upoważnioną i odesłać dwa oryginały do siedziby firmy na adres : Veolia Energia Poznań S.A. ul. Energetyczna 3. Aby przyspieszyć proces należy jeszcze przesłać skan podpisanej umowy w odpowiedzi na e-maila.
    • w przypadku otrzymania umowy w wersji tradycyjnej należy podpisać dwa egzemplarze umowy i odesłać do siedziby naszej firmy.
  4. Umowa będzie obowiązywała od dnia podłączenia obiektu do miejskiej sieci cieplnej. Egzemplarz podpisanej umowy sprzedaży ciepła zostanie wysłany do klienta po podłączeniu się obiektu.