×

Krok 6
REALIZACJA UMOWY O PRZYŁĄCZENIE

Podpisałeś już z nami umowę o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej? – Możemy zatem przejść do KROKU 6, czyli realizacji umowy przyłączeniowej.

KROK 6

W zależności od ustaleń i zapisów zawartych w umowie o przyłączenie zadanie inwestycyjne może być realizowane przez:
 • Veolię Energię Poznań S.A.
 • lub Inwestora.
W zależności od formuły realizacji Inwestor będzie zobowiązany do dostarczenia wymaganych dokumentów niezbędnych do wypełnienia postanowień umownych. Wykaz dokumentów znajduje się TUTAJ

Dlaczego KROK 6 jest ważny?

Na tym etapie realizowane są prace budowlane związane z wykonaniem przyłącza. Sprawne przeprowadzenie procesu budowlanego uzależnione jest od bardzo wielu czynników, począwszy od dokumentów formalnych wraz z odpowiednimi zgodami i decyzjami administracyjnymi aż do prac wykonawczych na placu budowy. W tym kroku niezbędny jest stały i aktywny kontakt z Kierownikiem Projektu, tak abyśmy mogli niezwłocznie interweniować w przypadku wszelkich możliwych zdarzeń, a tym samym dotrzymać wszystkich terminów zapisanych w umowie.  

INSTRUKCJA, czyli co należy zrobić

 1. W ramach realizacji Umowy przyłączeniowej Odbiorca ciepła zobowiązany jest wykonać m.in.:
 • prace projektowe w zakresie rozszerzonego modułu przyłączeniowego (m.in. zawory odcinające, ciepłomierz, filtr, układ napełniania z
  wodomierzem wody uzupełniającej, regulator różnicy ciśnień i przepływu),
 • prace projektowe dotyczące węzła cieplnego o odpowiedniej mocy,
 • prace projektowe dotyczące połączenia węzła cieplnego z modułem przyłączeniowym,
Powyższe projekty Odbiorca ciepła wykonuje na podstawie “Wytycznych do projektowania i schematów węzłów cieplnych”, które znajdują się TUTAJ Odbiorca Ciepła zobowiązuje się uzyskać od Veolia Energia Poznań S.A. uzgodnienie dokumentacji projektowej dla prac projektowych określonych powyżej w terminie do 6 miesięcy przed planowaną datą uruchomienia dostaw ciepła, która jest określona w umowie przyłączeniowej.
 • uzgodnienie dokumentacji projektowej Odbiorcy Ciepła umożliwia Veolii Energia Poznań S.A. indywidualny dobór urządzeń do realizacji zakresu prac leżącego po naszej stronie,
 • uzgodnienie projektu węzła w terminie przekraczającym 6 miesięcy spowoduje przesunięcie terminu uruchomienia dostaw ciepła,
 • na tym etapie przedstawiciel Veolii ustala z Odbiorcą Ciepła ostateczną trasę przebiegu przyłącza,
 1. Współpracuj z Veolią Energią Poznań S.A. w zakresie realizacji Umowy o Przyłączenie.
 1. Informuj  o wszelkich zmianach wymagających aneksu do Umowy o Przyłączenie.