×

Szczegółowe warunki wprowadzenia ograniczeń lub przerwania dostaw ciepła oraz zasad współpracy ze służbami eksploatacyjnymi:

Plan ograniczeń w dostawie ciepła od 06.2022