×

Krok 4
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY PRZYŁĄCZENIOWEJ

Otrzymałeś odpowiedź na wniosek o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej? Zatem możesz rozpocząć KROK 4 – zawarcie umowy przyłączeniowej.

KROK 4

Aby uruchomić zadanie inwestycyjne, dla którego zostały wydane Warunki Przyłączenia (Krok 3), należy niezwłocznie nawiązać kontakt z Kierownikiem Projektu z ramienia Veolia.

Dlaczego KROK 4 jest ważny?

Po zgłoszeniu się do nas z wnioskiem o zawarcie umowy przyłączeniowej zostanie Państwu przydzielony Kierownik Projektu. Złożenie wniosku o zawarcie umowy przyłączeniowej oraz w następstwie przeprowadzenie wstępnych rozmów dotyczących harmonogramów pozwoli na odpowiednie zaplanowanie zgłaszanej inwestycji w Planie Inwestycyjnym Veolia. Dlaczego KROK 4 jest ważny? Zgłoszenie się z wnioskiem o zawarcie umowy przyłączeniowej rozpoczyna etap przygotowania i negocjacji umowy o przyłączenie. Ważne jest, aby z wnioskiem o zawarcie umowy przyłączeniowej (KROK 4) zgłosić się do nas na najwcześniejszym możliwym etapie inwestycji. Pozwoli to na wspólne określenie realnego i najbardziej dogodnego terminu zakończenia inwestycji i rozpoczęcia dostaw energii cieplnej. Umowa o przyłączenie jest dokumentem niezbędnym do realizacji przyłączenia obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Odpowiednio wczesne zgłoszenie się do Veolii i rozpoczęcie niniejszego Kroku ograniczy również ryzyka i potencjalne niedogodności dla obu Stron. INSTRUKCJA, czyli co należy zrobić Przygotuj uzyskane od nas Warunki Przyłączenia, w których zawarty jest zarezerwowany dla Ciebie indywidualny nr umowy przyłączeniowej. Wypełnij poniższy formularz, uzupełniając wszystkie dane, abyśmy mogli rozpocząć proces personalizowania, negocjacji i zawierania umowy o przyłączenie (KROK 5).