×

Krok 3
WNIOSEK O PRZYŁĄCZENIE

Otrzymałeś odpowiedź na zapytanie nt. możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej? – Zatem można rozpocząć KROK 3. Wniosek o wydanie Warunków Przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej stanowi 3 KROK procesu przyłączeniowego.

KROK 3

Czynności w KROKU 3 po stronie Veolii Energii Poznań:

Dzięki czynnościom i dokładnym analizom wykonanym w Kroku 2 możliwe jest wydanie indywidualnych Warunków Przyłączenia.  Na tym etapie, wykorzystując informacje o kluczowych parametrach procesu przyłączeniowego zweryfikowanych na etapie Zapytania wykonamy następujące zadania:
 • zbadamy parametry, które warunkują nakłady inwestycyjne i stanowią o ekonomicznej opłacalności  inwestycji,
 • określimy dane i wymagania techniczne dla przyłączenia (m.in. dane hydrauliczne, średnicę przyłącza, przydział mocy, miejsce włączenia),
 • dokonamy koordynacji przyłączenia z innymi inwestycjami w obszarze, jeśli taka będzie wymagana,
 • zweryfikujemy parametry zaproponowanego pomieszczenia na węzeł dla wnioskowanej mocy.

Dlaczego KROK 3 jest ważny?

Wszelkie pozyskane w ramach tego kroku informacje są niezbędne do przygotowania odpowiedzi na wniosek o przyłączenie oraz wydania formalnego, ważnego dokumentu Warunków Przyłączenia.
 • W Warunkach Przyłączenia przekażemy informacje o możliwościach i zasadach finansowych, technicznych i prawnych przyłączenia do m.s.c.,
 • Warunki Przyłączenia stanowią warunkowe zobowiązanie i gotowość do zawarcia umowy o przyłączenie do m.s.c. i są jej niezbędnym załącznikiem.
W ramach realizacji KROKU 3 mają Państwo możliwość zapoznania się z propozycją/ogólnym wzorem umowy o przyłączenie. Umowa dla każdego przyłączenia jest indywidualnie dopasowywana z uwagi na specyfikę inwestycji oraz zakres związany z przyłączeniem. Rozpoczęcie procesu personalizowania, negocjacji i zawierania umowy o przyłączenie możliwe jest po uzyskaniu aktualnych Warunków Przyłączenia w ramach niniejszego kroku i zgłoszenia w Kroku 4 „Wniosku o zwarcie umowy”.

INSTRUKCJA, czyli co należy zrobić

 1. Wypełnij Formularz Wniosku o wydanie warunków przyłączenia do m.s.c., (został Ci on przesłany mailem podczas realizacji Kroku 2), a następnie wydrukuj, podpisz i zeskanuj do formatu PDF *.
 2. Co przygotować :
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny Inwestora do dysponowania nieruchomością: odpis z KW, akt notarialny, umowa najmu lub dzierżawy – w formacie PDF.
  • Pełnomocnictwo do reprezentowania/występowania w imieniu Inwestora, w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika – formacie PDF. (jeżeli konieczne);
  • Projekt zagospodarowania terenu wraz ze wskazaniem granicy kondygnacji podziemnej i lokalizacji pomieszczenia węzła cieplnego w formacie PDF.
  • Rzut kondygnacji wraz ze wskazaniem pomieszczenia dla węzła cieplnego i określeniem jego wymiarów: długość / szerokość / wysokość – w formacie PDF.
 3. Wyślij e-mailem na adres: bok.poznan@veolia.com zeskanowane dokumenty
  • podpisany Formularza Wniosku
  • Plan  Zagospodarowania Terenu
  • tytuł prawny do nieruchomości
  • Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa
  • Rzut kondygnacji wraz ze wskazaniem pomieszczenia dla węzła cieplnego i określeniem jego wymiarów

  *Wypełnij formularz w przypadku, gdy potrzebujesz korekty wydanych Warunków Przyłączeniowych
  Okres wydania odpowiedzi na poprawnie złożony wniosek wraz z kompletem załączników wynosi do 30 dni. W wiadomości e-mail prosimy o zamieszczenie danych kontaktowych do osoby / osób odpowiedzialnych za kontakt z Veolią Energią Poznań S.A.
  Po otrzymaniu naszej odpowiedzi przejdź do KROKU  4  Złożenie Wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie.