×

Postępowanie 011/PP/TZ/2019 Wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe – Etap I cz. „C-1” oraz Efektywna Dystrybucja Ciepła Etap I cz. „D i E”” w podziale na 6 zadań:

Zadanie 1 – WYKORZYSTANIE WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI W OPARCIU O ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO UŻYTKOWE –  ETAP I  cz. „C-1”

Budowa sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wzdłuż ulicy Druskienickiej w Poznaniu

Zadanie 2 – EFEKTYWNA DYSTRYBUCJA CIEPŁA – Etap I cz. „D”

Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami w ramach modernizacji istniejącej sieci cieplnej na osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej 2-31 w Poznaniu

Zadanie 3 –  EFEKTYWNA DYSTRYBUCJA CIEPŁA – Etap I cz. „D”

Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami w ramach modernizacji istniejącej sieci cieplnej na osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej 34-70 w Poznaniu

Zadanie 4 – EFEKTYWNA DYSTRYBUCJA CIEPŁA – Etap I cz. „D”

Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami w do budynków przy ul. Jeżyckiej 48, Norwida 17,17,19 w Poznaniu

Zadanie 5 –  EFEKTYWNA DYSTRYBUCJA CIEPŁA – Etap I cz. „E”

Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami do budynków przy ul. Poznańskiej 14-15 w Koziegłowach

Zadanie 6 –  EFEKTYWNA DYSTRYBUCJA CIEPŁA – Etap I cz. „E”

Budowa i remont osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami do budynków przy ul. Leonarda 6/Winiary 54 w Poznaniu

 

Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:  25-03-2019 r do godz. 11:30.

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. Zm.)

 

26-02-2019

INFORMACJA: UZUPELNIENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

w przedmiocie zamówienia:

„Wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe –  Etap I  cz. „C-1” oraz Efektywna Dystrybucja Ciepła Etap I  cz. „D i E”” w podziale na 6 zadań:

Zadanie 1 – WYKORZYSTANIE WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI W OPARCIU O ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO UŻYTKOWE –  ETAP I  cz. „C-1”

Budowa sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wzdłuż ulicy Druskienickiej w Poznaniu

 Zadanie 2 – EFEKTYWNA DYSTRYBUCJA CIEPŁA – Etap I cz. „D”

Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami w ramach modernizacji istniejącej sieci cieplnej na osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej 2-31 w Poznaniu

Zadanie 3 –  EFEKTYWNA DYSTRYBUCJA CIEPŁA – Etap I cz. „D”

Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami w ramach modernizacji istniejącej sieci cieplnej na osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej 34-70 w Poznaniu

Zadanie 4 – EFEKTYWNA DYSTRYBUCJA CIEPŁA – Etap I cz. „D”

Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami w do budynków przy ul. Jeżyckiej 48, Norwida 17,17,19 w Poznaniu

Zadanie 5 –  EFEKTYWNA DYSTRYBUCJA CIEPŁA – Etap I cz. „E”

Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami do budynków przy ul. Poznańskiej 14-15 w Koziegłowach

Zadanie 6 –  EFEKTYWNA DYSTRYBUCJA CIEPŁA – Etap I cz. „E”

Budowa i remont osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami do budynków przy ul. Leonarda 6/Winiary 54 w Poznaniu

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej https://energiadlapoznania.pl/o-nas/zakupy/zamowienia-publiczne/ w „Postępowaniu nr 011/PP/TZ/2019: Wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe –  Etap I  cz. „C-1” oraz Efektywna Dystrybucja Ciepła Etap I  cz. „D i E”” w podziale na 6 zadań” plik o nazwie ‘011 Dokumentacja_uzupełnienie_26.02.2019’ z uzupełnieniem dokumentacji technicznej w poniższym zakresie:

  • 1. dodatkowe przyłącze do budynku przy ul. Noriwda 14 w Poznaniu
  • 2. schematy komór do likwidacji po wykonaniu przełączenia na nową sieć cieplną, które należy ująć w wycenie do przetargu

27-02-2019

Zamawiający udzielił odpowiedzi na zapytanie nr 1 Oferenta:

1. Odpowiedź – 011_Wyjaśnienia 1 _ do zapytania Ofertowego  27.02.2019

2. Załącznik do odpowiedzi – Załącznik nr 1 do wyjaśnienia 1_zmiana SIWZ_27.02.2019

INFORMACJA   O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający informuje, że zmieniona SIWZ w poniższym zakresie:

·         SIWZ – CZĘŚĆ  I –  INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW oraz załącznik nr 1 – Formularz Oferty

·         SIWZ – CZĘŚĆ II –  Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

znajduje się do pobrania w pliku ‘Załącznik nr 1 do wyjaśnienia 1_zmiana SIWZ_27.02.2019’.

21.03.2019r. 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania Oferentów. Pytania oraz odpowiedzi zawierają pliki pn:
 
„011_Wyjaśnienia 2 _ do zapytania Ofertowego  14.03.2019;
 011_Wyjaśnienia 3 _ do zapytania Ofertowego  19.03.2019;
 011_Wyjaśnienia 4 _ do zapytania Ofertowego  20.03.2019;
 011_Wyjaśnienia 5 _ do zapytania Ofertowego  20.03.2019 „
 

INFORMACJA   O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający informuje, że zmieniona została SIWZ w poniższym zakresie:

  • SIWZ – CZĘŚĆ  I – przedłużeniu ulega termin składania ofert  i  zmianie ulega sala otwarcia ofert
  • SIWZ – CZĘŚĆ II –   zmianie ulega treść załącznika:  nr 7 – Wymagania BHP – prot. z kontroli    oraz   Wymagania bhp.
  • SIWZ – CZĘŚĆ III –   zmianie ulega treść załącznika:  nr  5 – Protokół odbioru końcowego

Pismo wraz z załącznikami znajduje się do pobrania w pliku „Zmiana SIWZ_21.03.2019″.

22.03.2019r. 

Zamawiający umieścił sprostowanie dotyczące daty otwarcia ofert. Sprostowanie znajduje się w pliku pn. „011 sprostowanie”

02.04.2019 r.

Zamawiający umieścił informację z otwarcia ofert

08.05.2019 r.

Zamawiający zamieścił informację z wyboru ofert.

Zamawiający zamieścił ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA NR 6

22.07.2019 r.
Zamawiający zamieścił ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA NR 2

Attachments