×

Postępowanie nr 010/PP/TZ/2019 Efektywna dystrybucja ciepła – Etap I – PZP cz. „E”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Zadanie 1

EFEKTYWNA DYDTRYBUCJA CIEPŁA – Etap I – PZP cz. „E”

Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na osiedlu Zwycięstwa w rejonie ul. Bitwy Pod Studziankami w Poznaniu

Zadanie 2.

 EFEKTYWNA DYDTRYBUCJA CIEPŁA – Etap I – PZP cz. „E”

Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami w ramach modernizacji istniejacej sieci cieplnej na osiedlu Powstańców Warszawy w rejonie budynków 1,2,4,5,6,8,9 w Poznaniu

Zadanie 3.

 EFEKTYWNA DYDTRYBUCJA CIEPŁA – Etap I – PZP cz. „E”

Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami w ramach modernizacji istniejacej sieci cieplnej na osiedlu Wichrowe Wzgórze 9-12 w Poznaniu

Zadanie 4.

 EFEKTYWNA DYDTRYBUCJA CIEPŁA – Etap I – PZP cz. „E”

Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami na osiedlu Przyjaźni 16-19,137 w Poznaniu

Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:  25-03-2019 r do godz. 11:00.

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. Zm.)

26-02-2019

INFORMACJA UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

w przedmiocie zamówienia: Efektywna Dystrybucja Ciepła – Etap I cz. „E ”

Zadanie 1

Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na osiedlu Zwycięstwa w rejonie ul. Bitwy Pod Studziankami w Poznaniu

Zadanie 2.

Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami w ramach modernizacji istniejącej sieci cieplnej na osiedlu Powstańców Warszawy w rejonie budynków 1,2,4,5,6,8,9 w Poznaniu

Zadanie 3.

Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami w ramach modernizacji istniejącej sieci cieplnej na osiedlu Wichrowe Wzgórze 9-12 w Poznaniu

Zadanie 4.

Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami na osiedlu Przyjaźni 16-19,137 w Poznaniu

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej https://energiadlapoznania.pl/o-nas/zakupy/zamowienia-publiczne/ w „Postępowaniu nr 010/PP/TZ/2019:  Efektywna Dystrybucja Ciepła Etap I  cz. „E”” w podziale na 4 zadania” plik o nazwie

‘010 Dokumentacja uzupełnienie 26.02.2019’ z uzupełnieniem dokumentacji technicznej w poniższym zakresie:

  • 1. schematy komór do likwidacji po wykonaniu przełączenia na nową sieć cieplną, które należy ująć w wycenie do przetargu (zadanie 1 i 2)
  • 2. Aneks do projektu (zadanie 2)

27-02-2019 

Zamawiający zamieszcza na stronie https://energiadlapoznania.pl/o-nas/zakupy/zamowienia-publiczne/ w „Postępowaniu nr 010/PP/TZ/2019:  Efektywna Dystrybucja Ciepła Etap I  cz. „E”” w podziale na 4 zadania” plik o nazwie Odpowiedż na pytania Oferenta.

INFORMACJA   O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający informuje, że zmieniona SIWZ w poniższym zakresie:

·         SIWZ – CZĘŚĆ  I –  INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW oraz załącznik nr 1 – Formularz Oferty

·         SIWZ – CZĘŚĆ II –  Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

znajduje się do pobrania w pliku ‘Załącznik nr 1 do wyjaśnienia 1_zmiana SIWZ_27.02.2019

21-03-2019 

Zamawiający zamieszcza na stronie https://energiadlapoznania.pl/o-nas/zakupy/zamowienia-publiczne/ w „Postępowaniu nr 010/PP/TZ/2019:  Efektywna Dystrybucja Ciepła Etap I  cz. „E”” w podziale na 4 zadania” pliki o nazwie:

010 Odpowiedż na pytanie3

010 Odpowiedż na pytanie 4

010 Modyfikacja SIWZ 21-03-2019

010 Modyfikacja załączniki SIWZ

INFORMACJA   O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający informuje, że zmieniona SIWZ w poniższym zakresie:

·         SIWZ –ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

·         SIWZ –zmiana załączników 7, 7a, 5

znajduje się do pobrania w pliku „Modyfikacja załączniki SIWZ”

02.04.2019

Zamawiający umieścił informację z otwarcia ofert.

05.04.2019

Zamawiający umieścił dod. informację – sprostowanie kwoty

10-05-2019

Zamawiający umieścił Informację z wyboru ofert

Attachments