×

Budowa systemu akumulacji ciepła w EC Karolin Postępowanie nr. PP/VPOL/VPOZ/0164/2019

Przedmiotem postępowania jest wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Budowy systemu akumulacji ciepła w EC Karolin.
Postepowanie nr PP/VPOL/VPOZ/0164/2019

Data ogłoszenia: 03.10.2019 r.

Termin składania ofert12.11.2019 27.11.2019 r., do godz. 12:00.

Miejsce składania ofert: https://dlaveolii.ezamawiajacy.pl w zakładce „Oferta”.

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Attachments