×

Postępowanie 019/PP/TZ/2019 – Efektywna Dystrybucja Ciepła – Etap I – cz. „WG” w podziale na 2 zadania:

Zadanie 1.

Likwidacja węzła grupowego przy ul. Łozowej 54 w Poznaniu.

Zadanie 2.

Likwidacja węzła grupowego przy ul. 28 Czerwca 1956r. 352a w Poznaniu:

Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:  21-11-2019 r do godz. 10:00 09.12.2019 do godz. 10:30.

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. Zm.)

Attachments