×

Postępowanie 22/PP/TZ/2020 Efektywna dystrybucja ciepła – etap I: zadanie 1 – budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych, preizolowanych wraz z przyłączami do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na osiedlu Winiary 10–51 w Poznaniu; zadanie 2 – budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych, ul. Wołyńska – Wojska Polskiego w Poznaniu

— zadanie 1 – budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych, preizolowanych wraz z przyłączami do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na osiedlu Winiary 10–51 w Poznaniu:

a) wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnej i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną o średnicach 2xDN 50-125 i długości ok. 429 m zgodnie z dokumentacją projektową;

— zadanie 2 – budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych, ul. Wołyńska – Wojska Polskiego w Poznaniu:

a) Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną o średnicach 2xDN 50-125 i długości ok. 422 m zgodnie z dokumentacją projektową

Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 06-04-2020 r do godz. 12:30.

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. Zm.)

Dnia 05/03/2020r. Zamawiający zamieszcza zbiorczo całą Dokumentację Techniczną dotyczącą postępowania 22/PP/TZ/2020

Dnia 01/04/2020 r. Zamawiający publikuje „Zmianę SIWZ”

Dnia 03/04/2020 r. Zamawiający publikuje „Wyjaśnienie i zmiana SIWZ” oraz „ujednolicone załączniki do IDW”

Dnia 06/04/2020 r. Zamawiający publikuje „Wyjaśnienie i zmiana SIWZ” oraz „ujednolicone załączniki do IDW”

Dnia 09-04-2020 r. Zamawiający publikuje Zmianę Treści Ogłoszenia oraz SIWZ

Dnia 12-05-2020 r. Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert

Dnia 03.08.2020 r. Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – zadanie 1

Dnia 27.08.2020 r. Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – zadanie 2

Attachments