×

Postępowanie 2020/0026/P/P Efektywna dystrybucja ciepła – etap I – w podziale na dwa zadania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnych i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną oraz w technologii „tradycyjnej” zgodnie z dokumentacją projektową – efektywna dystrybucja ciepła – etap I – w podziale na dwa zadania:

Zadanie 1 – „Efektywna Dystrybucja Ciepła – Etap I – os. Księdza Popiełuszki w Poznaniu – Zadanie 3 i 4 – Etap III”

Zadanie 2 – „Efektywna Dystrybucja Ciepła – Etap I – ul. Leonarda 6/ Winiary 54 w Poznaniu”

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 07.12.2020 r do godz. 11:00

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

07.12.2020 r. – Zamawiający publikuje plik “Informacja z otwarcia ofert_07.12.2020”

10.03.2021 r. – Zamawiający zamieścił plik „Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_ ZADANIE 2″

22.06.2021 r. – Zamawiający zamieścił plik “Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej_ ZADANIE 1”

Attachments