×

Postępowanie przetargowe 2021/0105/P/P – Wykorzystanie Wysokosprawnej Kogeneracji – Budowa sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami do budynków na os. B. Chrobrego 47 w Poznaniu

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: „Wykorzystanie Wysokosprawnej Kogeneracji – Budowa sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami do budynków na os. B. Chrobrego 47 w Poznaniu”.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 28.01.2022 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje, w tym dokumentacja postępowania dostępne są na stronie prowadzonego postępowania, tj. na Platformie Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/3055/details