×

Miasto Poznań, Veolia i Aquanet podpisały porozumienie na rzecz klimatu i współpracy w zakresie poprawy efektywności energetycznej

Miasto Poznań wraz z Veolią oraz Aquanet będą współpracować nad projektami służącymi poprawie efektywności energetycznej w Poznaniu. Strony podpisały porozumienie o współpracy w zakresie oceny możliwości wykorzystania potencjału ciepła odpadowego, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału odzysku ciepła ze ścieków komunalnych z Centralnej i Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej.

–  Widzimy dziś wyraźnie, jak problematyczne może być oparcie energetyki wyłącznie na węglu. Przyszłość leży w zielonej energii. Musimy wykorzystywać możliwości, jakie daje technologia, a potencjał jest tutaj bardzo duży – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Innowacje, takie jak odzysk ciepła z odlewni Volkswagena czy projekt Aquanetu i Veolii polegający na produkcji energii ze ścieków, pozwalają nie tylko na pozyskanie ogromnych ilości ciepła, ale także redukcję zużycia węgla i poprawę jakości powietrza w Poznaniu. To niezwykle istotne działania na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej. 

Ciepło ze ścieków komunalnych oraz zasoby tzw. ciepła traconego, które powstaje w procesach technologicznych towarzyszących oczyszczaniu ścieków, mogą być wykorzystywane w miejskiej sieci ciepłowniczej zarządzanej przez Veolię Energię Poznań, która produkuje i dostarcza ciepło do ok. 60% mieszkańców miasta. Wstępna koncepcja odzysku ciepła ze ścieków komunalnych zakłada budowę pomp ciepła w Centralnej i Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków o mocy odpowiednio 16 MW i 5 MW. Szacowany potencjał odzysku  ciepła wynosi 460 tys. GJ rocznie. Przełoży się to na ograniczenie zużycia węgla o 25 171 t co w konsekwencji pozwoli zredukować emisję dwutlenku węgla o 50 tys. ton w skali roku, czyli tak, jakby posadzić 7 mln drzew.

– Rozpoczynamy wspólnie pracę nad kolejnym projektem, który przyniesie pozytywne efekty ekologiczne i społeczne dla mieszkańców Poznania. Razem z Aquanet wdrożyliśmy już z  powodzeniem takie rozwiązanie w podpoznańskim Szlachęcinie, gdzie innowacyjna instalacja kogeneracyjna przyczyniła się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Cały czas aktywnie poszukujemy możliwości wdrożenia rozwiązań w zakresie poprawy efektywności energetycznej w mieście wykorzystując potencjał nowoczesnych rozwiązań w energetyce  – powiedział  Jan Pic, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Veolia Energia Poznań SA.

W ramach porozumienia, Aquanet i Veolia będą również badać możliwości wprowadzenia rozwiązań zorientowanych na wytwarzanie energii odnawialnej oraz wdrożenia rozwiązań przyczyniających się do rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego. Przeprowadzona zostanie m.in. ocena możliwości wykorzystania osadów ściekowych do produkcji zielonego wodoru. W planach jest także przygotowanie koncepcji budowy nowych źródeł energii przez Veolię Energię Poznań na terenach należących do Aquanet w obrębie Miasta Poznania.

Z pewnością wszelkie działania nakierowane na pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł jest jednym z priorytetów Aquanet. – powiedział Paweł Chudziński, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Aquanet SA. Współpraca z Veolią jest uzupełnieniem podjętych przez nas działań w tym kierunku już blisko ćwierć wieku temu, czego przykładem jest produkcja energii elektrycznej z biogazu na Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Nasze wieloletnie doświadczenia w tym zakresie oraz ich obecna kontynuacja w zakresie instalacji pomp ciepła na różnych obiektach oraz fotowoltaiki będą mogły zostać wsparte współpracą z rzetelnym partnerem jakim jest Veolia. Współpracę tę podjęliśmy już kilka lat temu na oczyszczalni ścieków w Szlachęcinie i obecnie otwiera się pole do współpracy na naszych największych oczyszczalniach ścieków. Jestem pewny że również obecnie współpraca będzie się dobrze układać a efekty wkrótce będą widzialne i policzalne. – dodaje Prezes Aquanet.

Zawarte porozumienie wpisuje się w zobowiązania wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu w ramach podejmowania inicjatyw mających na celu troskę o środowisko oraz osiągnięcie do roku 2050 neutralności klimatycznej. Jest także częścią szeroko zakrojonych ekologicznych i energetycznych działań Poznania w ramach rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym i poszukiwania oraz rozwoju wytwarzania energii z odnawialnych źródeł przy jednoczesnej minimalizacji wykorzystania paliw kopalnych.

Veolia chce być partnerem w zrównoważonym rozwoju miast. Naszym celem w tym zakresie jest minimalizacja naszego śladu ekologicznego poprzez ograniczenie zużycia zasobów naturalnych oraz maksymalizację wykorzystania rozwiązań bazujących na idei gospodarki o obiegu zamkniętym. Zwłaszcza dziś, w kryzysowym czasie, nie możemy sobie pozwolić na marnowanie potencjału tkwiącego w cieple odpadowym – powiedział Frédéric Faroche, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Grupy Veolia w Polsce. – Będąc liderem transformacji ekologicznej zrealizowaliśmy już na terenie Poznania serię inwestycji z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań umożliwiających poprawę efektywności energetycznej oraz stanu środowiska naturalnego. Porozumienie z Urzędem Miasta oraz Aquanet to kolejny etap transformacji poznańskiego systemu ciepłowniczego, który wraz z odzyskiem ciepła z fabryki VW, a także uruchomionym już odzyskiem ciepła ze ścieków w Szlachęcinie pozwoli na uczynienie Poznania prawdziwie innowacyjnym i zielonym miastem podkreśla Prezes Grupy Veolia.

Podpisane dziś przez nas porozumienie to efekt naszej strategicznej współpracy z samorządem. W ramach współpracy z Urzędem Miasta Poznania szukamy rozwiązań w zakresie mi.n. rozwoju OZE w mieście, poprawy efektywności energetycznej budynków, a także prowadzimy projekty edukacyjne dotyczące racjonalnego użytkowania energii, m.in. ostatnio uruchomiliśmy kampanię pt. “Stopień mniej znaczy więcej” – mówi Krzysztof Zamasz, Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy Veolia Energia Poznań.  

 

Veolia Energia Poznań, realizując strategię Grupy Veolia, dąży do tego, by stać się wzorcową firmą w obszarze transformacji ekologicznej. Spółka jest wytwórcą i dystrybutorem ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji oraz zarządza siecią ciepłowniczą. Zaopatruje w ciepło około 60% mieszkańców miasta, a także zakłady przemysłowe, instytucje użyteczności publicznej oraz centra handlowe i usługowe.  Kontynuuje niemal 120-letnią tradycję energetyki w Poznaniu oraz 50-letnią historię miejskiej sieci ciepłowniczej, oferując swoim klientom innowacyjne i dopasowane do potrzeb usługi energetyczne. Realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju Grupy Veolia, Spółka tworzy i wdraża innowacyjne rozwiązania efektywne energetycznie, optymalne dla środowiska i społeczności lokalnych. www.wielkopolskaenergia.pl 

Grupa Veolia w Polsce w Polsce dąży do tego, by stać się wzorcową firmą w obszarze transformacji ekologicznej. Od 25 lat jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu na terenie całego kraju. Opierając się na wiedzy i doświadczeniu oferuje innowacyjne usługi dostosowane do potrzeb Klientów. Inwestując w rozbudowę i modernizację swojej infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej, a także rozwijając działalność w zakresie efektywnego zarządzania energią,  gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej zapewnia najwyższą jakość usług. Wpisując się w model gospodarki o obiegu zamkniętym tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu. www.veolia.pl