×

Modernizacja kotłów OP430 (2K i 3K) oraz OP140 (1K2) w Veolia Energia Poznań ZEC S.A. w celu redukcji emisji NOx