×

START II EDYCJI PROGRAMU „DOKTORATY Z HEAT-TECH CENTER”

Zapraszamy absolwentów studiów magisterskich do udziału w II edycji programu „Doktoraty z Heat-Tech Center”.

 

Program skierowany jest do najlepszych absolwentów studiów magisterskich, którzy chcą kontynuować swoją karierę naukową i uzyskać tytuł doktora, zdobywając jednocześnie doświadczenie poprzez współpracę z jedną z największych
i najważniejszych firm sektora energetycznego.

W ramach programu, doktorant pod kierunkiem opiekuna naukowego ze strony uczelni oraz opiekuna technicznego ze strony Heat-Tech Center, będzie miał możliwość przygotowania swojej pracy doktorskiej, uczestnicząc jednocześnie w realizacji projektów B&R, związanych tematycznie z rozprawą doktorską.

Heat-Tech Center oferuje w ramach programu  wsparcie merytoryczne, praktyczne spojrzenie na zagadnienia badawcze związane z prowadzonymi projektami, dostęp do rzeczywistych danych z badań doświadczalnych, dostęp do platform obliczeniowych oraz wynagrodzenie w ramach pracy w projektach podczas przygotowywania pracy doktorskiej.

W aktualnej edycji programu, którego rozpoczęcie przewidziane jest od listopada 2015, zdefiniowany został jeden temat badawczo-rozwojowy, który będzie bazą dla pracy doktorskiej przygotowywanej przez doktoranta zakwalifikowanego do udziału w programie.

 

Harmonogram programu:

·         do 30 września 2015 r. – nabór zgłoszeń kandydatów (doktorantów) do udziału w programie,

·         do 16 października 2015 r. – rozmowy kwalifikacyjne oraz wybór doktoranta mającego uczestniczyć w II edycji programu,

·         do 30 października 2015 r. – podpisanie 4 letniej umowy o pracę w ramach programu doktoranckiego.

 

Więcej informacji oraz tematyka pracy badawczej w zamieszczonych poniżej plikach.

 

Kontakt

Koordynator programu doktoranckiego:

Andrzej Gorczyca

e-mail: andrzej.gorczyca@veolia.com

tel. kom.: 510 295 897