×

Veolia szkoli przyszłe kadry

We wtorek 21 marca poznańskie spółki Veolii Energii podpisały umowę o współpracy z Zespołem Szkół Elektrycznych nr 1. Dla uczniów o specjalizacji elektryk i energetyk daje to możliwość odbycia praktyk i szkoleń, zapoznania się z praktycznym wykorzystaniem stosowanych technologii, nabycie nowych kompetencji. Dla spółek Veolii to inwestycja w przyszłych pracowników, możliwość pozyskania osób ze specjalistycznym średnim wykształceniem technicznym – zastępców odchodzących na emeryturę ekspertów.