×

Wykonanie usług polegających na kolejowych pracach manewrowych na terenie bocznicy kolejowej EC II Karolin Veolia Energia Poznań SA. oraz torach zdawczo-odbiorczych stacji Koziegłowy nr 02 8571

Zapraszam Państwa do złożenia oferty w przetargu na wykonanie usług polegających na obsłudze bocznicy należącej do Veolia Energia Poznań SA.