×

BUDOWA SYSTEMU KOGENERACJI W SZLACHĘCINIE

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

„Budowa Systemu Kogeneracji w Szlachęcinie”

Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: PŚ/VPOL/VPOZ/12/2018

Nr referencyjny ogłoszenia nadany w Bazie Konkurencyjności: 1135358

Data ogłoszenia: 06.09.2018r 

Tryb postepowania: Postępowanie jest prowadzone w trybie procedury negocjacyjnej wg Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych ze środków publicznych dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego

Termin składania ofert: 05.10.2018r. do godz.12.00    12.10.2018 godz. 12.00

Miejsce złożenia ofert: Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

92-550 Łódź, ul. J. Andrzejewskiej 5, Budynek E, parter – recepcja

„15.05.2019r.
Załączono zawiadomienie o wynikach przetargu.”