×

„Wybór Wykonawcy usługi w zakresie ulepszenia, modernizacji, remontów, napraw awaryjnych i oceny stanu technicznego wentylatorów w układach technologicznych ciepłowni i elektrociepłowni w spółkach Grupy Veolia w Polsce w latach 2019-2021”

„Wybór Wykonawcy usługi w zakresie ulepszenia, modernizacji, remontów, napraw awaryjnych i oceny stanu technicznego wentylatorów w układach technologicznych ciepłowni i elektrociepłowni w spółkach Grupy Veolia w Polsce w latach 2019-2021”

Nr przetargu: : DP/VPOL/PW/13/2018