×

Postępowanie nr 009/PP/TZ/2019 Efektywna dystrybucja ciepła – Etap I – PZP cz. „F”.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie:

 

Efektywna dystrybucja ciepła – Etap I – PZP cz. „F”.

 

Zadanie 1:  Budowa osiedlowej sieci cieplnej w rejonie ulicy Bukowskiej / Świt w Poznaniu

Zadanie 2:  Budowa sieci cieplnej i przyłączy Poznań os. Księdza Popiełuszki – zadanie 3 i 4

Zadanie 3:  Budowa osiedlowej sieci cieplnej do budynków mieszkalnych w rejonie ulic : Marcelińska, Rycerska, Husarska, Kanclerska, Cześnikowska w Poznaniu

Zadanie 4:  Przebudowa osiedlowej sieci kanałowej w rejonie ul. Świt – Jesienna – Swoboda na Grunwaldzie w Poznaniu

 

Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony

Data ogłoszenia:  05-02-2019r

Termin składania ofert:  19-03-2019 r do godz. 11:00.

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. Zm.)

 

26-02-2019

 

INFORMACJA UZUPELNIENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

w przedmiocie zamówienia: Efektywna Dystrybucja Ciepła – Etap I cz. „F ”

Zadanie 1.

  1. Budowa osiedlowej sieci cieplnej w rejonie ulicy Bukowskiej / Świt w Poznaniu

 

Zadanie 2

  1. Budowa sieci cieplnej i przyłączy Poznań os. Księdza Popiełuszki – zadanie 3 i 4

 

 Zadanie 3

  1. Budowa osiedlowej sieci cieplnej do budynków mieszkalnych w rejonie ulic : Marcelińska, Rycerska, Husarska, Kanclerska, Cześnikowska w Poznaniu

 

Zadanie 4.

  1. Przebudowa osiedlowej sieci kanałowej w rejonie ul. Świt – Jesienna – Swoboda na Grunwaldzie w Poznaniu

 

zamieszcza na stronie internetowej https://energiadlapoznania.pl/o-nas/zakupy/zamowienia-publiczne/„Postępowaniu nr 009/PP/TZ/2019:  Efektywna Dystrybucja Ciepła Etap I  cz. „F” w podziale na 4 zadania” plik o nazwie

„Dokumentacja uzupełnienie 26.02.2019” z uzupełnieniem dokumentacji technicznej w poniższym zakresie:

  • schematy komór do likwidacji po wykonaniu przełączenia na nową sieć cieplną, które należy ująć w wycenie do przetargu (zadanie 1 do 4)

 

27-02-2019

 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na zapytanie nr 1 Oferenta: 

1. Odpowiedź – 009_Wyjaśnienia 1 _ do zapytania Ofertowego  27.02.2019

2. Załącznik do odpowiedzi – Załącznik nr 1 do wyjaśnienia 1_zmiana SIWZ_27.02.2019

 

INFORMACJA   O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający informuje, że zmieniona SIWZ w poniższym zakresie:

·         SIWZ – CZĘŚĆ  I –  INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW oraz załącznik nr 1 – Formularz Oferty

·         SIWZ – CZĘŚĆ II –  Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

znajduje się do pobrania w pliku ‘Załącznik nr 1 do wyjaśnienia 1_zmiana SIWZ_27.02.2019’.

 

13-03-2019

 

  1. Modyfikacja cz.1 SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców dotyczy:
  • Rozdział XVII punkt 1 – przedłużeniu ulega termin składania ofert :

z:

19.03.2019 do godz. 11:00   na:  29.03.2019 do godz. 11:00

 

  • Rozdział XVII punkt 2 – przedłużeniu ulega termin otwarcia ofert :

z:

19.03.2019 o godz. 11:30 na: 29.03.2019 o godz. 11:30

 

  1. Modyfikacja cz.2 SIWZ – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego dotyczy zmiany treści załączników :  nr 7 – Wymagania BHP – prot. z kontroli oraz nr 7a – Wymagania bhp

Aktualne w załączniku 009_Zmiana_SIWZ_13.03.2019

 

21-03-2019

 

  1. Modyfikacja cz.3 SIWZ – Techniczna:  zał. nr 5 – Protokół odbioru końcowego

Aktualny w załączniku – nr 009_5_Zmiana SIWZ cz.3 Techniczna 2019-03-21

 

21-03-2019

 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na zapytanie nr 2 Oferenta: 

Wyjaśnienie 2 _ do zapytania Ofertowego z dnia 14.03.2019 znajduje się do pobrania w pliku 009_Wyjaśnienia_2_do_zapytania_ofertowego_14.03.2019.

 

24-04-2019

Zamawiający zamieścił informację z wyboru ofert.

 

03-06-2019

Zamawiający zamieścił informację z wyboru ofert.

Attachments