×

Informacja o rozpoczęciu „Dialogu Technicznego związanego z postępowaniem o udzielenie zamówienia niepublicznego na dostawę, montaż i uruchomienie części mechanicznej i elektrycznej instalacji technologicznej ciepłowni na paliwo alternatywne (a w tym RDF i pre-RDF) o mocy 4 MWt”