×

Postępowanie 015/PP/TZ/2019 – Wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe – Etap 1

Zadanie: Budowa sieci ciepłowniczej w obszarze  ul. Wieruszowska  w Poznaniu.

Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:  05-06-2019 r do godz. 11:00.

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. Zm.)

13.05.2019

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie Oferenta. Pytanie oraz odpowiedź zawiera pliki pn: „015_Wyjaśnienia 1 _ do zapytania Ofertowego 13.05.2019” wraz z załącznikiem „Załącznik nr 1 do wyjaśnień 1”.

15.05.2019

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie Oferenta. Pytanie oraz odpowiedź zawiera plik pn: „015_Wyjaśnienia 2 _ do zapytania Ofertowego 14.05.2019”.

15.05.2019

INFORMACJA   O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Pismo wraz z załącznikami znajduje się do pobrania w pliku „015_Zmiana SIWZ 14.05.2019″.

20.05.2019

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie Oferenta. Pytanie oraz odpowiedź zawiera plik pn: „015_Wyjaśnienia 4 _ do zapytania Ofertowego 20.05.2019”

21.05.2019

INFORMACJA   O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Pismo wraz z załącznikami znajduje się do pobrania w pliku „015_Zmiana SIWZ 20.05.2019″.

27.05.2019

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie Oferenta. Pytanie oraz odpowiedź zawiera plik pn: „015_Wyjaśnienia 3 _ do zapytania Ofertowego 27.05.2019”.

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie Oferenta. Pytanie oraz odpowiedź zawiera plik pn: „015_Wyjaśnienia 5 _ do zapytania Ofertowego 27.05.2019”

28.05.2019

INFORMACJA   O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie Oferenta. Pytanie oraz odpowiedź zawiera plik pn: „015_Wyjaśnienia 6 _ do zapytania Ofertowego 28.05.2019”

Pismo wraz z załącznikami znajduje się do pobrania w pliku „015_Zmiana SIWZ 28.05.2019″.

29.05.2019

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania Oferenta. Pytania oraz odpowiedzi zawierają pliki pn: „015_Wyjaśnienia 7 _ do zapytania Ofertowego 29.05.2019” oraz „015_Wyjaśnienia 8 _ do zapytania Ofertowego 29.05.2019”.

03.06.2019

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania Oferenta. Pytanie oraz odpowiedz zawiera plik pn: „015_Wyjaśnienia 9 _ do zapytania Ofertowego 03.06.2019” .

Zamawiający zamieścił uzupełnienie do Wyjaśnienia 7.

05.06.2019

Zamawiający zamieścił Informację z otwarcia ofert

11.06.2019

Zamawiający zamieścił sprostowanie do Informacji z otwarcia ofert.

11.07.2019

Zamawiający zamieścił INFORMACJĘ O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Attachments