×

Postępowanie 018/PP/TZ/2019 – Efektywna Dystrybucja Ciepła – Etap I – cz. „WG” w podziale na 2 zadania:

Zadanie 1.

Efektywna Dystrybucja Ciepła – Etap I – cz. „WG”  – Likwidacja węzła grupowego przy ul. Owsianej 26 w Poznaniu:

1.1.  Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami z rur stalowych, preizolowanych do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Owsianej, Dożynkowej, Zbożowej w Poznaniu zgodnie z dokumentacją techniczną

1.2.    Wykonanie dokumentacji technicznej, dostawa i montaż węzłów cieplnych w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”

Zadanie 2.

Efektywna Dystrybucja Ciepła – Etap I – cz. „WG”  – Likwidacja węzła grupowego przy ul. Dojazd 6 w Poznaniu:

1.1.   Budowa przyłączamy sieci cieplnej z rur stalowych, preizolowanych do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Dojazd, Wojska Polskiego w Poznaniu zgodnie z dokumentacją techniczną

1.2.   Wykonanie dokumentacji technicznej, dostawa i montaż węzłów cieplnych w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”

Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:  20-11-2019 godz.10:00 09-12-2019 r do godz. 10:30.

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. Zm.)

Attachments