×

Zmiana średnioważonych cen ciepła – od 1.11.2019

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z wejściem w życie nowej taryfy dla ciepła firmy SUEZ Zielona Energia Sp. z o.o. (drugiego dostawcy ciepła do miejskiej sieci cieplnej z Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych), zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.23.7.2019.24282.III.RK z dnia 7 października 2019 r. i opublikowanej w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 237(237) 7 października 2019r., od dnia 1-11-2019 r. zmienią się średnioważone ceny ciepła.   

Od 1-11-2019 r. dla odbiorców z grupy E/SW1, E/SW1/WI, E/SW1/WG i E/SW1/WG/NP, przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej, w zakresie wytwarzania ciepła zmienią się średnioważone ceny za moc zamówioną, ciepło i nośnik ciepła, wynikające z taryfy SUEZ Zielona Energia sp. z o.o. i  zatwierdzonej wcześniej taryfy Veolii Energii Poznań S.A., o czym informowaliśmy we wcześniejszym piśmie.

Średnia łączna cena dostawy ciepła z miejskiej sieci cieplnej (wytwarzanie i dystrybucja) będzie wyższa o około 0,1% .

Średnioważone ceny z taryf Veolii Energii Poznań S.A. i Suez Zielona Energia Sp. z o.o.  (od 1-11-2019 r.) dla grup odbiorców: E/SW1, E/SW1/WI, E/SW1/WG, E/SW1/WG/NP wyniosą:

za zamówioną moc cieplną (zł/MW/m-c)     6 908,78

za ciepło (zł/GJ)                                                         28,43

za nośnik ciepła (zł/m3)                                            4,68

Stawki opłat przesyłowych dla ww. grupy odbiorców pozostają bez zmian.

Podane powyżej ceny i stawki netto nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu do nich podatek od towarów i usług nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.