×

Legalizacja układów pomiarowych z przetwornikiem ultradźwiękowym i mechanicznym.

VEOLIA Energia Poznań S.A.

Zaprasza do złożenia oferty wstępnej na usługę:

Legalizacja układów pomiarowych z przetwornikiem:

  1. ultradźwiękowym  – post. 001A/I/TZ/2020
  2. mechanicznym       – post. 001B/I/TZ/2020

w latach 2020-2022

Ofertę należy przesłać do dnia: 07-02-2020 r do godz. 10,00 na adres e-mail : boguslaw.bartkowiak@veolia.com

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Bogusław Bartkowiak  tel. 667 620 404 e-mail: boguslaw.bartkowiak@veolia.com

Niniejsze zaproszenie nie stanowi zobowiązania do złożenia przez VEOLIA Energia Poznań S.A . zamówienia lub zawarcia umowy.

W załączeniu materiały przetargowe.

================================================================

29-01-2020

W związku z pytaniami Oferentów dotyczącymi ilości szt. do legalizacji z podziałem na poszczególne lata, w załączeniu zamieszczamy folder z Formularzami cenowymi pod nazwą – Układy pomiarowe – ilości szt

Attachments