×

Sukcesywne opracowywanie dokumentacji budowlano – wykonawczej dla zadań inwestycyjnych i rozwojowych zlecanych przez VEOLIA Energia Poznań S.A. w okresie od 01.03.2020r do 28.02.2023r.

VEOLIA Energia Poznań S.A.

Zaprasza do złożenia oferty wstępnej na usługę:

Sukcesywne opracowywanie dokumentacji budowlano –
wykonawczej dla zadań inwestycyjnych i rozwojowych zlecanych przez  VEOLIA Energia Poznań S.A. w okresie od
01.03.2020r  do  28.02.2023r.

Ofertę należy przesłać do
dnia: 10-02-2020 r do godz. 10,00 na adres e-mail :
boguslaw.bartkowiak@veolia.com

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Bogusław Bartkowiak  tel.
667 620 404 e-mail:
boguslaw.bartkowiak@veolia.com

Niniejsze zaproszenie nie stanowi zobowiązania do złożenia
przez VEOLIA Energia Poznań S.A . zamówienia lub zawarcia umowy.

W załączeniu materiały przetargowe.

================================================================

03-02-2020 – W związku z informacją Oferentów o braku możliwości otwarcia pliku ” 002_I_TZ_2020 UMOWA_WZÓR 5″, w załączeniu podpinam go ponownie.

Attachments