×

Postępowanie 24/PP/FZ/2020 Wykorzystanie wysoko sprawnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe – etap I budowa sieci cieplnej – sieć cieplna spinająca magistralę wschodnią i zachodnią 2xDN350 odc. J8/42-G5/O

Wykorzystanie wysoko sprawnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe – etap I budowa sieci cieplnej – sieć cieplna spinająca magistralę wschodnią i zachodnią 2xDN350 odc. J8/42-G5/O w ul. Jarochowskiego, Ściegiennego, Słowicza, Węglowa, Górnicza, Hallera w Poznaniu:

a) wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnej i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną o średnicach 2xDN 350 i długości ok. 1 542 m wraz z wykonaniem przecisku o średnicy rusy przeciskowej 2xDN700 o dł. ok 56 m pod torami kolejowymi zgodnie z dokumentacją projektową;

b) budowa komory G5/0;

c) budowa komory J8/43.

Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 16-04-2020 r do godz. 11:30.

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. Zm.)

Dnia 18-03-2020 r. Zamawiający publikuje dokument „Zmiana SIWZ postępowanie 24/PP/FZ/2020”

Dnia 30-03-2020 r. Zamawiający publikuje dokument „Sprostowanie treści SIWZ”

Dnia 07-04-2020 r. Zamawiający publikuje dokumenty: dokumentacja uzupełniająca dodana w dniu 7.04.2020; wyjaśnienie treści SIWZ 7.04.2020; SIWZ ujednolicony po zmianach w dniu 7.04.2020

Dnia 10.04.2020 r. Zamawiający publikuje „zmiana ogłoszenia”

Dnia 14.04.2020 r. Zamawiający publikuje „ogłoszenie zmian TED”

Dnia 07.05.2020 r. Zamawiający publikuje: zmiana ogłoszenia, wyjaśnienie SIWZ, I cz. SIWZ, II cz. SIWZ

Dnia 26.05.2020 r. Zamawiający publikuje Informację z otwarcia ofert

Dnia 01.09.2020 r. Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Attachments