×

Dezynfekcja termiczna

Veolia Energia Poznań S.A. informuje, że w dniach 6 i 7.08 ze względu na prace modernizacyjne w źródle i wynikające z nich podgrzanie temperatury wody zasilającej msc będzie możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej instalacji ciepłej wody w celu zwalczania bakterii Legionella. 

Wobec powyższego prosimy o kontakt z BOK : tel. 801 57 57 57 w celu potwierdzenia daty i godziny wykonania dezynfekcji termicznej.

Dezynfekcja termiczna – to kilkukrotne okresowe podwyższenie temperatury wody (zalecane do ok. 71 stopni C) w całej sieci c.w.u, w tym we wszystkich punktach czerpalnych, a następnie płukanie sieci w ciągu 5 minut. W przypadku regularnego przeprowadzenia tej procedury można uzyskać likwidację bakterii Legionelli i innych, dzięki temu woda jest higienicznie czysta.

Przeprowadzenie dezynfekcji termicznej w temperaturze 70°C z 20-30 minutowym płukaniem pozwala obniżyć obecność bakterii do 0% po tygodniu i do 10-30% po miesiącu.Dezynfekcja termiczna w temperaturze 60°C jest możliwa, ale ma znacznie mniejszy efekt.